U bent hier

Lidmaatschap

Indien u nog geen lid bent van de Besko-familie, wordt u vriendelijk uitgenodigd u kandidaat te stellen. Indien u beschikt over de juiste diploma's (erkende opleiding) kan u lid worden. Hoe meer leden, hoe sterker uw vereniging staat in uw vertegenwoordiging. Hoe werkt het? 

Zodra wij uw aanvraag hebben ontvangen zullen wij u een vragenlijst toesturen. Indien hieruit blijkt dat u voldoet aan de voorwaarden om lid te worden, ontvangt u van ons een uitnodiging om uw lidgeld te betalen. Ieder professioneel lid zal behalve de algemene voordelen ook publiciteitsmateriaal ontvangen, zodat uw klanten duidelijk kunnen zien dat u een gediplomeerd lid bent van een erkende beroepsvereniging

Lidgelden 2021 (tegemoetkoming wegens coronacrisis: gratis verlenging tot eind 2021 voor wie in 2020 lid was. Leden instituten ontvangen ook agenda en gevelplaat 2021):

  • 60,00 euro gewoon lid (instituut)
  • 65,00 euro directie school
  • 25,00 euro leerkracht in school
  • 15,00 euro voor leerling, leermeisje
  • 20,00 euro voor stagiair/werknemer
  • 150,00 euro voor steunend lid

bedrag te storten op rekeningnummer BE13-4344-1941-2139 ten name van Besko, met vermelding van naam, adres en telefoon + eventueel btw-nummer en vermelding welke categorie. U ontvangt daarna een lidkaart. U kan online uw gegevens doorgeven. Gelieve deze gegevens door te sturen door het verder aanvullen van deze mail (klik op het mailadres) naar:  info@besko.be.