U bent hier

Coronamaatregelen

Beste beautyprofessional - werkgever

Vanaf dinsdag 11 mei kunnen de werkgevers een covid supportpremie aanvragen.

Sinds maart 2020 leven we in een covid19 pandemie en dit is voor ondernemers een ware dobber. Naast alle investeringen die we moeten doen om de veiligheid van onze klanten, medewerkers en onszelf te kunnen garanderen, zijn we ook nog eens drie maal verplicht gesloten geweest. Ondanks dat we konden genieten van technische  werkloosheid voor de medewerkers zijn er nog de vaste kosten die verder blijven lopen. 

Besko, samen met U.N.E.B. en het Fonds voor Bestaanszekerheid voorzien daarom een covid support  premie om de werknemers tegemoet te komen in alle inspanningen die ze geleverd hebben.

Deze premie kan je aanvragen via volgende link https://www.flexmail.eu/f-7c8157e8d3c95c16

(handleiding nodig? Klik hier)

Over welke premie gaat het? 

Om deze premie te ontvangen zijn er twee voorwaarden nl. je moet werkgever zijn binnen paritair comité 314 en je moet investeringen gedaan hebben in kader van covid19 voor de grootte van het bedrag van de premie. 

We voorzien een eenmalige premie voor de werkgevers. Deze vergoedt de gemaake kosten verbonden aan de coronacrisis zoals de aankoop van desinfectiemateriaal, beschermende kledij, plexiglas, CO2-meters e.d.m. 

Deze vergoeding is afhankelijk van het aantal FTE werknemers ingeschreven in PC314 van de onderneming. 

Werkgevers kunnen deze gegevens aantonen aan de hand van een document van hun sociaal secretariaat of hun sociale balans

  • 1 tot en met 2 FT werknemers: €500
  • > 2 tot en met 5 FT werknemers: €1200
  • > 5 FT werknemers:€2000

Hoe kan je de premie aanvragen? 

Eerst moet je jezelf registreren via de link: https://www.flexmail.eu/f-7c8157e8d3c95c16.

Dan stuur je een e-mail naar covidsupport@besko.be en bezorg je ons volgende documenten

  • een bankafschrift van je onderneming
  • een attest sociaal secretariaat of sociale balans
  • een kopie van de facturen m.b.t. de uitgaven covid19-virus sinds 01/03/2020 in functie van het aan te vragen bedrag. 

 

Belangrijk: als mededeling bij je e-mail noteer je je ondernemingsnummer. 

Na het ontvangen van alle gevraagde documenten wordt je dossier in behandeling genomen. 

Je zal een bevestiging ontvangen van zodra je dossier in behandeling is. 

Heb je nog vragen, contacteer ons op covidsupport@besko.be

 

 

Alle informatie en tools in verband met Covid-19 kan je terugvinden op onze website MY SAFE BEAUTY SALON

Wanneer jullie erkennen op de website zich aan de richtlijnen te houden krijg je van ons een offline pakket. Doel is om je klanten kenbaar te maken dat ze bij jou op een veilige professionele manier van hun behandeling kunnen genieten. Met de online kit kan je promo maken op je website, nieuwsbrieven en social media. De offline kit bestaat uit stickers die je op je inkomdeur en het instituut/salon kan kleven. Maar ook een certificaat om op je toonbank te plaatsen en een poster waar je aangeeft je te engageren voor alle opgelegde richtlijnen. 

My Safe Beauty Salon is gratis voor onze leden en ben je geen lid kan je je gratis aanmelden en na betaling van €30,25 BTW incl. ontvang je de twee kits en ook alle onderstaande documenten zoals het sectorprotocol gedrukt in je brievenbus.