U bent hier

Reglement wedstrijd

1. Er zijn drie catagorieën:

  • avond- en fantasiemaquillage
  • facepainting (minimum 70% van het gelaat)
  • bodypainting en grime

2. Aanvang wedstrijd zaterdag 20 maart 2021 (onder voorbehoud)12.00u. Werktijd:body-painting: 2.30 uur anderen: 2.00 uur
3. De modellen worden door de deelnemer meegebracht. De modellen moeten bij het begin van de wedstrijd ontschminkt zijn.
(behalve voor de bodypainting) 

4. De haartooi mag vooraf in orde gebracht zijn. Kleding en accessoires zijn aangepast aan de gekozen maquillage.
5. De inschrijvingsprijs bedraagt:

a) voor leden BESKO vzw en leerlingen van de aangesloten scholen: 5,00 euro
b) niet leden: 10,00 euro.

Wij verwachten uw inschrijving vóór 1 maart 2021. Als alle plaatsen benomen zijn, kan de inschrijvingsperiode vervroegd beëindigd worden.

6. De jury bestaat uit personen uit het vak. De beslissing van de jury is niet betwistbaar
7. Er is een eerste prijs per categorie en een speciale prijs van de jury. Voor alle deelnemers zijn er prijzen voorzien.
8. De modellen moeten geschminkt blijven tot na de prijsuitreiking.
9. Het is belangrijk u in de juiste categorie in te schrijven.
10. Men schrijft in op naam en niet per groep.
11. Elke deelnemer tekent het formulier publicatierecht foto's aan Besko vzw.

12. Ieder model neemt deel aan de rondgang door de beurs. 

Inschrijven met vermelding categorie, naam en telefoonnummer, door storting verschuldigde bedrag op rekening KBC 434-4194121-39 – IBAN BE13-4344-1941-2139 – BIC KREDBEBB ten name van vzw Besko.

Opmerking: muziek meebrengen mag, maar is niet noodzakelijk. Alleen wav of mp3-formaat op geheugenstick.